Hvordan træffer du beslutninger? Gør du det med hjernen eller hjertet? Det er min helt klare overbevisning, at beslutninger skal træffes fra hjertet. Vi skal gøre brug af vores smukke intuition (ikke vores sunde fornuft). Når du træffer beslutninger fra hjertet er det i overensstemmelse med din sjæl, og ikke dit sind/ego. Vores sind er ofte styret […] Read more…